You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Yayınlar

Jinekoloji Yayınları

I.Yurt dışı yayınlar
1. Tayyar M, Turan R, Ayata D:The use of amniotic membrane plus heparine to prevent postoperative adhesions in the rabbit .Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine 18:57-60, 1993.
2. Çoksevim B, Tayyar M: The effect of spironolactone on the rat uterus.Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine 18:161-5,1993.
3. Çoksevim B, Tayyar M: Inhibitory effect of spironolactone on the contractions of the rabbit uterine horn and the human myometrial strip. Indian Journal of Physiology and Pharmocology 38:85-8,1994.
4. Tayyar M, Bozbay M, Başbuğ M:Leiomyoma of the vagina :a case related clinical review.Central African Journalof Medicine 40:47-8,1994.
5. Okumuş Y, Tayyar M, Patıroğlu T, Aygen E:Uterine hydatid cyst. International Journal of Gynecology and Obstetrics 45:51-53,1994.
6. Tayyar M, Yılmaztürk A, Knittelmayer S, Öztürk F, Başbuğ M, Aygen E:Der Sertoli-Leydig –Zelltumor des ovars. TW Gynakologie 9:671-3,1996.
7. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M, Muhtaroğlu S, Demir İ, Ökten S:Twentytwo weeks of transdermal estradiol increases sex hormone –binding globulin in surgical menopausal women. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 73:149-152,1997.
8. Aygen EM, Başbuğ M, Öztürk F, Tayyar M, Kaya E: Postmenopausal pregnancy.Thai Journal of Obstetrics and Gynecology 9:151-3,1997.
9. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M, Kaya E, Demir İ, Serin S:Recurrent molar pregnancy after ovulation induction and repeat ovulation induction. The Journal of Reproductive Medicine 42:600-2,1997.
10. Başbuğ M, Tayyar M, Erdoğan N: Fibroma of the vulva and uterine leiomyoma. International Journal of gynecology and Obstetrics 59:55-6,1997.
11. Aygen EM, Başbuğ M, Tayyar M, Kaya E: The effects of different doses of medroxyprogesterone acetate on serum lipids, lipoprotein levels and atherogenic index in the menopausal period.Gynecological Endocrinology 12:267-72,1998.
12. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M, Kaya E, Narin F, Öktem Ö: Hyaluronic acid plus for improved efficacy in prevention of adhesion formation in rat uterine horn model.European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology 78:109-112,1998.
13. Tayyar M, Tutuş A: The effect of intraperitoneal piroxicam and low molecular weight heparin in prevention of adhesion reformation in rat uterine horn.Research in Experimental Medicine 198:269-275,1999.

II.Yurt içi yayınlar
1. Ökten S, Boran B, Tayyar M, Yılmaz B: Douglas yerleşimli kist hidatiğin gümüş nitrat kemoekstirpasyonu ile tedavisi.Kadın Doğum Dergisi 2:220-1,1987.
2. Dönmez M, Tayyar M, Kılıç H: C-reaktif proteinin erken membran rüptürü vakalarında önemi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9:41-45,1987.
3. Ökten S, Boran B, Aloğlu AS, Tayyar M: Pelvik relaksasyonda lastik top kullanımı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9:97-9,!987.
4. Ökten S, Boran B, Tayyar M, Yılmaz B: Erken membran rüptürü ve prematür doğum eyleminde fetal cinsiyet. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9:291-4,1987.
5. Boran B, Tayyar M, Ökten S, Kılıç H: Erken membran rüptüründe fetal ve maternal immünoglobulin düzeyleri.Kadın Doğum Dergisi 5:232-6,1990.
6. Tayyar M, Ayata D, Muhtaroğlu S, Kale T: Menstruel siklusta serum CA 125 düzeyleri. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 2:127-130,1992.
7. Çoksevim B, Tayyar M: Buserelin asetatın insan ve tavşan uterus motilitesine etkisi. Haseki Tıp Bülteni 30:127-131,1992
8. Tayyar M, Sezgin M, Turan R: Comparison of ovarian surgical techniques considering of adhesion formation.Erciyes Tıp Dergisi 14:20-6,1992.
9. Tayyar M, Öztürk F, Polat G: Plazminojen aktivatör inhibitörü traneksamik asitin sıçanlardaki ovulasyona etkisi.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6:154-6,1992.
10. Tayyar M, Öztürk F, Polat G: Ratlarda ovulasyona prostaglandin sentetaz inhibitörlerinin etkisi. Kadın Doğum Dergisi 8:51-3,1992.
11. Tayyar M, Öztürk F, Polat G, Kaya E: Over endometriozisinin rat ovulasyonuna etkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6:119-122,1992.
12. Tayyar M: İnfertilitede temel ve güncel tanı yöntemleri.Sendrom Dergisi 6:7-12,1992.
13. Talaslıoğlu A, Tayyar M, Muhtaroğlu S, Hiçbıkmaz P, Başbuğ M:Epileptik kadınlarda bazı hormon düzeyleri.Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 4:143-6,1993.
14. Tayyar M, Talaslıoğlu A, Karaman Y, Ökten S, Akpoyraz A, Muhtaroğlu S: Migren ile seks hormonları arası ilişki.Kadın Doğum Dergisi 9:207-9,1993.
15. Tayyar M, Başbuğ M, Kılıç H, Öztürk F, Ökten S: İmmunglobulin G level in the surgically induced rat endometriosis.Acta Reproductiva Turcica 15:119-125,1993.
16. Tayyar M, Kılıç H, Sümerkan B, Kale T, Başbuğ M: Sıçan uterusunun mikrobiyal durumuna prednizolon,östradiol ve siklofosfamidin etkileri.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 7:230-3,1993.
17. Tayyar M, Öztürk F, Polat G:Ratlarda cerrahi olarak oluşturulan endometrioziste makroskopik ve mikroskopik bulgular.Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 4:54-7,1994.
18. Erdoğan N, Erkılıç K, Tayyar M, Polat G, Doğan H: Ratlarda intraoküler endometriozis modeli.Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik 4:268-70,1994.
19. Kaya E, Kale T, Muhtaroğlu S, Aygen E, Ökten S, Tayyar M: Polikistik over sendromlu kadınlarda hiperinsülinemi ve hiperandrojenizm.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 9:106-113,1995.
20. Aygen E, Tayyar M, Soyuer I, Kale T: Anjiyomyom.Vaka Takdimi. Medial Kadın Doğum Dergisi 10:235-6,1995.
21. Başbuğ M, Ökten S, Tayyar M, Aygen E: Premenopozal dönemdeki cerrahi menopozda transdermal estradiol ve oral konjuge östrojenin kısa süreli etkileri. Türk Fertilite Dergisi 3:298-307,1995.
22. Başbuğ M. Tayyar M, Muhtaroğlu S, Kale T, Aygen E, Ökten S: Plasma beta endorphin,prolactin and cortisol levels during suckling in lactating women.Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1:155-7,1995.
23. Demir İ, Tayyar M: Premenstruel sendromda yeni görüş ve gelişmeler.Erciyes Tıp Dergisi 3:311-5,1995.
24. Talaslıoğlu A, Tayyar M, Karaman Y, Başbuğ M, Aygen EM: Transdermal estradiol ile menstrüel migren tedavisi.Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik 6:59-62,1996.
25. Tayyar M, Budak Z, Kılıç H, Başbuğ M, Aygen E, Serin S: Tekrarlayan erken gebelik kayıplarında antifosfolipid sendromunun rolü.Kadın Doğum Dergisi12:151-6,!996.
26. Aygen EM, Başbuğ M, Tayyar M, Demir İ: Vaginal metastazlı invaziv molde hipogastrik arter ligasyonu.Jinekoloji ve Obdtetril Dergisi11:59-61,1997.
27. Başbuğ M, Patıroğlu T, Aygen E, Tayyar M, Baysal NI, Demir İ: Benign ve malign over tümörlü ve uterin leiomyomalı hastaların periferik kan ve periton sıvılarında lenfosit alt grupları.İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2:53-7,1998.
28. Aygen EM, Tutuş A, Tayyar M: Medroksi progesteron ile birlikte verilen konjuge östrojen ve 17 beta estradiolün sex hormone binding globülin,dehidro epiandrostenedion sülfat ve serbest testosteron düzeylerine etkisi.Türk Fertilite Dergisi.80-5,1998.
29. Özçelik B, Serin İS, Cangöz Ö, Başbuğ M, Tayyar M: Nikotin ve askorpik asitin rat endometriumu üzerine apoptotik etkileri.Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 7:15-20,2004.
30. Altun Ö, Tayyar AT, Tayyar M, Özgün T, Öztürk F, Tayyar M: Sıçanlarda oluşturulan deneysel uterin horn adezyon modelinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile oktreotidin etkileri.Cumhuriyet Tıp Dergisi 34:307-13,2013.
31. Batukan C,Özcelik B,Özgün T,Tayyar M: Erken gebelik rahim içi araçların histereskopik çıkarılması.Türkiye Klinikleri J.Gynecol Obst 2016,16:251-56

Perinatoloji Yayınları

I. Yurtdışı makaleler
1. Tayyar M, Yılmaztürk A, Knittelmayer S, Eken A, Soyuer Ü, Öztürk F: Pemphigus Vulgaris: Autoimmunreaktion gegen die epidermis. Therapiewoche 43: 1288-1290, 1993.
2. Knittelmayer S, Yılmaztürk A, Tayyar M: Der thanatophore zwergwuchs. TW Gyanakologie 6: 403-4, 1993.
3. Tayyar M, Yılmaztürk A, Knittlmayer S, Kale T, Başbuğ M: Die partielle blasenmole. Entwicklung einer Fruchtanlage trotz neoplasie. Therapiewache 43: 2050-2052, 1993.
4. Ergür A.R, Yergök Y.Z, Ertekin A, Tayyar M, Yılmaztürk A: Prenatal diagnosis of an uncommon syndrome: Thorombocytopenia absent radius (TAR). Zentrblatt für Gynakologie 12: 75-8, 1998.
5. Tayyar M, Tutuş A: Measurement of CA 72.4 in maternal serum and amniotic fluid. Journal of Perinatal Medicine 26: 400-403, 1998.
6. Tayyar M, Tutuş A: The effect of maternal age, parity, and fetal sex on the amniotic fluid and maternal serum levels of CA 125, CA 19.9, CA 15.3 and CEA. International Journal of Fertility 44: 256-9, 1999.
7. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M, Tutuş A, Kaya E, Öktem Ö: Correlation between maternal thyroid function test and endothelin in preeclampsia-eclampsia. Obstetrics and Gynecology 94: 551-5, 1999.
8. Çetin M, Güçer Ş, Serin İ.S, Eser B, Tayyar M, Ünal A: Activated protein C resistance in Turkish women and severe preeclampsia. Gynecologic and Obstetric Investigation 52: 168-172, 2001.
9. Serin İ.S, Kula M, Başbuğ M, Ünlühızarcı K, Gücer Ş, Tayyar M: Androgen levels of preeclamptic patients in the third trimester of pregnancy and six weeks after delivery. Acta Obstetrica Gynecologica Scandinavia 80: 1009-1013, 2001.
10. Başbuğ M, Serin İ.S, Özçelik B, Güneş T, Akçakuş M, Tayyar M, Prenatal ultrasonographic diagnosis of rhizomelic chondrodysplasia punctata by detection of rhizomelic shortening and bilateral cataracts. Fetal Diagnosis and Therapy 20: 171-4, 2005.
11. Batukan C, Özgün M.T, Türkyılmaz C, Tayyar M: Isolated torsion of the follopian tube during pregnancy: a case report. Journal Reproductive Medicine 52: 745-7, 2007.
12. Özdemir F,Tayyar AT,Acmaz G,Aksoy H,Erturk G,Muhtaroğlu S,Tayyar M:Conparison of blood and urine nephrin levels in preeclamsia and intrauterine growth retardation Pak J Med Sci 32,2016
13. Tonguç M,Tayar AT,Müderris I,Bayram F,Muhtaroğlu S,Tayyar M:An evaluation of two differrent screening cliteria in gestational diabetes melitus. The jouonal of materinal-fetal –neonatal medicine 2017

II.Yurtiçi makaleler
1. Dönmez M, Tayyar M, Kılıç H: C-Reaktif proteinin erken membran rüptürü vakalarında önemi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 41-5, 1987.
2. Ökten S, Boran B, Tayyar M, Yımaz B: Erken membran rüptürü ve prematür doğum eyleminde fetal cinsiyet. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 291-4, 1987.
3. Boran B, Tayyar M, Ökten S, Kılıç H: Erken membran rüptüründe fetal ve maternal immünglobulin düzeyleri. Kadın Doğum Dergisi 5: 232-6, 1990.
4. Tayyar M, Turan R, Ayata D, Muhtaroğlu S, Ökten S: Interpretation of cord serum thyroid hormones. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2: 248-9, 1992.
5. Tayyar M, Ayata D, Saraymen R: Komplikasyonsuz doğumlarda fetal ve maternal eser element düzeyleri ve bunların doğum ağırlığı ile olan ilşkileri. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 3: 31-3, 1992.
6. Tayyar M, Turan T, Ayata D, Başbuğ M :Anne ve fetus arasında demir metabolizma ilişkisi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 30: 432-434, 1992.
7. Çoksevim B, Tayyar M: Buserelin asetatın insan ve tavşan uterus motilitesine etkisi. Haseki Tıp Bülteni 30: 127-131, 1992.
8. Paşaoğlu H, Tayyar M, Başbuğ M, Saraymen R, Üstdal M: Kayseri yöresi gebelerinde serum biyokimyasal değişimleri. Erciyes Tıp Dergisi 15: 3-9, 1993.
9. Muhtaroğlu S, Doğan P, Tayyar M: Gebelerde serum sialik asit ve Beta-HCG seviyeleri. Erciyes Tıp Dergisi 15: 117-120, 1993.
10. Kale T, Aygen E, Tayyar M, Başbuğ M: Normal ve prematüre eylemde gebelerde serum ferritin, ortalama korpusküler hemoglobin ve hemoglobin düzeylerinin karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 4: 13-5, 1994.
11. Öztürk F, Okumuş Y, Ökten T, Tayyar M: Spontan düşük materyallerinde herpes simpleks tip 2 ve toksoplazma gondii dağılımı (İmmunohistokimyasal çalışma). Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 4: 291-5, 1994.
12. Ökten S, Tayyar M, Kaya E, Polat G: Antifosfolipid antikor sendromunda aspirin, heparin ve immunglobulinlerin tedavideki yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 9: 114-121, 1995.
13. Başbuğ M, Tayyar M, Muhtaroğlu S, Kale T, Aygen E, Ökten S: Plasma beta endorphin, prolactin and cortisol levels during suckling in lactating women. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1: 155-7, 1995.
14. Başbuğ M, Tayyar M, Muhataroğlu S, Aygen E, Ayata D: Term normal doğumlarda doğum ağırlığı ile maternal ve fetal somatomedin-C ve Growth Hormon düzeyleri arası ilişki. Kadım Doğum Dergisi 11: 158-160, 1995.
15. Başbuğ M, Aygen E, Kılıç H, Budak Z, Tayyar M, Ökten S: Serum chlamydia trachomatis immunoglobulin G antikorları ve tekrarlayan spontan abortus. MN Klinik Bilimleri 1: 165-7, 1995.
16. Başbuğ M, Aygen E, Dönmez H, Tayyar M: Cystic hygroma: Prenatal diagnosis and antenatal management before fetal viability. Erciyes Tıp Dergisi 18: 107-111, 1996.
17. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M: Fetal biyometri: Oksipito-frontal çap ve baş çevresi. Erciyes Tıp Dergisi 18: 165-174, 1996.
18. Başbuğ M, Aygen E, Narin N, Özer N, Demir İ, Tayyar M: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1985-1989 ve 1990-1994 yılları arasındaki perinatal mortalitenin karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 11: 195-9, 1996.
19. Başbuğ M, Aygen E, Demir İ, Serin S, Tayyar M: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1985-1989 ve 1990-1994 yılları arasındaki eklampsi vakalarında maternal ve fetal özelliklerin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 4: 236-240, 1996.
20. Aygen E, Başbuğ M, Patıroğlu T, Tayyar M, Demir İ, Ökten S: Preeklampside immünolojik değişiklikler. Kadın Doğum Dergisi 12: 4-8, 1996.
21. Tayyar M, Budak Z, Kılıç H, Başbuğ M, Aygen E, Serin S: Tekrarlayan erken gebelik kayıplarında antifosfolipid sendromunun rolü. Kadın Doğum Dergisi 12: 151-6, 1996.
22. Aygen M.E, Başbuğ M, Tayyar M, Serin S, Abortus imminens olgularında 6-13. haftalar arasında saptanan Ca 125, Ca 72-4, Ca 15-3 düzeyleri ve bu değerlerin gebelik prognozunu belirlemekteki önemleri. Kadın Doğum Dergisi 13: 9-12, 1997.
23. Başbuğ M, Tayyar M, Aygen E, Tutuş A: Nöral tüp defektli fetusu olan gebeliklerde anne serumu ve amniyotik sıvıda folik asit ve vitamin B12 düzeyleri. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2: 28-32, 1998.
24. Özçelik B, Serin İ.S, Dikmen Ç, Başbuğ M, Tayyar M: Gestasyonel diabetes mellitusun maternal serum alfa-fetoprotein düzeyleri üzerine etkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 16: 96-9, 2002.
25. Özçelik B, Serin İ.S, Başbuğ M, Okur D, Muhtaroğlu S, Tayyar M: Maternal inhibin-A levels are not useful in prediction of late onset preeclampsia in low risk group: A longitudinal study. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 8: 181-4, 2002.
26. Serin İ.S, Özçelik B, Başbuğ M, Tayyar M: The changing pattern of eclampsia over a 15-year period at a university hospital. Gynecology Obstetric and Reproductive Medicine 8: 185-8, 2002.
27. Özçelik B, Serin İ.S, Yılmaz O.M, Müderris İ.İ, Başbuğ M, Tayyar M: İlk trimester spontan abortusların ektopik gebelik üzerine etkisi. Türkiye Fertilite Dergisi 10: 137-141, 2002.
28. Özçelik B, Serin İ.S, Özşahin O, Başbuğ M, Müderris İ.İ, Tayyar M: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi perinatal mortalite oranları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 14: 207-214, 2004.
29. Tayyar M, Murat N: Gebelikte ağız ve diş hastalıkları. Kayseri Diş Hekimleri Odası Bülteni 9-11, 2004
30. Serin İ.S, Başbuğ M, Özçelik B, Tayyar M: Analyses of prenatally diagnosed fetal talipes cases. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 10: 4-6, 2004.
31. Özçelik B, Başbuğ M, Serin İ.S, Tayyar M: Review of the prenatally diagnosed ten sacrococcygeal teratomas. Gynecology Obstetrics an a Reproductive Medicine 10: 7-9, 2004.
32. Batukan C, Özçelik B, Özgün T, Tayyar M: Erken gebelikte rahim içi araçların histereskopik olarak çıkarılması. 3 olgunun sunumu ve literatürünün gözden geçirilmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 251-6, 2006.
33. Açmaz G, Tayyar A, Tayyar M: Assesment of the role of fibrinogen in preeclampsia. Erciyes Tıp Dergisi 30: 138-143, 2008.
34. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Tayyar M: Live birth in an unruptured cumminicating rudimentary horn pregnancy at 32 weeks: Case report. Bakırköy Tıp Dergisi 4: 170-4, 2008.
35. Öner G, Tayyar A, Açmaz B, Tayyar M: Cephalothoracopagus janiceps dissymetricus with gastroschisis, a very rare form of conjoined twins: case report. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 18: 142-4, 2008.
36. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Tayyar M: Thrombophilia markers in preeclampsia. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 19: 55-61, 2009.
37. Tayyar A,Tayyar AT, Abdülrezzak Ü, Kula M, Taş M, Tayyar M: Midtrimester amniyotik sıvı leptin ve endotelin-1 düzeylerinin preeklampsi gelişiminin öngörüsündeki rolü.J Turk Soc Obstet Gynecol 9:37-41,2012.
38. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Tayyar M: The investigation of relationship between preeclampsia and antiphospholipid antibody syndrome.Cumhuriyet Tıp Dergisi 35.83-8,2013
39. Tayyar A, Tayyar AT, Özgün T, Tayyar M, Elmalı F: Tekrarlayan abortuslarda trombin üretim ölçümü testinin önemi.Turkiye Klinikleri Journal Medical Science 33:845-53,2013.
40. Tayyar AT,Tayyar M:Multiple choroid plexus cysts.Medicine science international medical journal 2016,5:1019-20

KİTAP BÖLÜMLERİ
1. Başbuğ M, Tayyar M: Obstetride Travmalar. In: Sözüer E, Acil Yardım ve Travma El Kitabı, Ankara, Feryal Matbaacılık, 1997: 283-298.
2. Tayyar M: Amniyosentez ve çölosentez. In: Beksaç M.S, Demir N, Koç A, Yüksel A, editörler, Maternal- Fetal Tıp ve Perinatoloji Ders Kitabı, Ankara, Medical Network, 2001: 242-254.
3. Tayyar A, Tayyar M: Gebelikte böbrek, üriner sistem, gastrointestinal sistem ve cilt hastalıkları. In: Decherney A. H, Nathan L, Goodwin T, M, Lavfer N, editörler, Çeviri editörü Tıraş MB, Güncel Obstetrik ve Jinekolojik Tanı ve Tedavi, Ankara, Güneş Kitabevi, 2008: 374-385.
4. Tayyar A, Tayyar AT, Tayyar M: Non-pnömatik antişok giysiler.In: Lynch CB, Keith LG,Lalonde AB, Karoshi M,editörler. Çeviri editörü Demir SC, Doğum Sonu Kanama,İstanbul, Matus Basımevi 2010: 128-137.
5. Tayyar A,Tayyar M: Fetal büyüme anormallikleri. İn Demir C,Küçükgöz Güleç Ü, Editörler, Obstetrik ve jinekoloji,İstanbul 2015

Yayınlar