You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Tebliğler

Tebliğler

I. Uluslararası tebliğler
1. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M: Fetal biyometri: Karın çevresi persantilleri. 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 16–20 Mayıs 1997, Antalya.
2. Başbuğ M, Tayyar M, Dönmez H, Tüzün C: Sitogenetik amniosentezde ilk sonuçlarımız. 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 16–20 Mayıs 1997, Antalya.
3. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M, Tutuş A, Kaya E, Öktem Ö, Okur D: Vascular endothelial damage as a cause of biochemical hypothyroidism in preeclamptic-eclamptic patients. Turkish- Hellenic Scientific Meeting on Materno-Fetal Medicine and Obstetrics and Reproductive Sciences 9-12 October 1997, Nevşehir.
4. Tayyar M, Tutuş A: The effect of maternal age, parity and fetal sex on the amniotic fluid and maternal serum levels of CA 125, CA 19.9, CA 15.3 and CEA. XIV. International Congress "The Fetus as a Patient" May 12-15, 1998, Amsterdam, The Netherlands [Fetal Diagnosis and Therapy 13 (Suppl 1): 13, 1998].
5. Narin N, Tutuş A, Narin F, Tayyar M, Kılıç H: Plasma endothelin levels in neonates of preeclamptic patients: Elevated and correlation with cardiac specific enzymes and left ventricular diastolic filling. XII. International Congress "Fetal Cardiology" May 12-15, 1998 Amsterdam, The Netherlands [Fetal Diagnosis and Therapy 13 (Suppl 1): 77, 1998].
6. Tayyar M, Tutuş A: Measurement of CA 72,4 in maternal serum and amniotic fluid. XIV. International Congress "The Fetus as a Patient" May 12-15, 1998, Amsterdam. The Netherlands [Fetal Diagnosis and Therapy 13 (Suppl 1 ): 133, 1998].
7. Tayyar M, Başbuğ M, Dündar M, Serin S, Yaşasın Z, Narin N: Cystic hygroma occuring in a twin pregnancy. XVI. International Congress "The Fetus as a Patient" April 1-5, 2002, Rome, Italy [Prenatal and Neonatal Medicine 5 (Suppl 1: 88, 2000].
8. Serin İ.S, Özçelik B, Başbuğ M, Tayyar M: Eclampsia in Central Anatolia in Turkey: Analysis of last 15 years. 7th Turkish-Hellenic Scientific Meeting Obstetrics and Maternal-Fetal Medicine and Perinatology 19-20 April, 2002, İstanbul.
9. Başbuğ M, Demir İ, Serin S, Özçelik B, Saraymen R, Narin F, Tayyar M: Maternal erythrocyte malondialdehyde level in preeclampsia prediction: A longitudinal study. 7th Turkish-Hellenic Scientific Meeting Obstetrics and Maternal-Fetal Medicine and Perinatology 19-20 April, 2002, İstanbul.
10. Özçelik B, Serin İ.S, Dikmen Ç, Başbuğ M, Tayyar M: The effect of gestational diabetes mellitus on maternal serum alpha-fetoprotein levels. 7th Turkish Hellenic Scientific Meeting Obstetrics and Maternal-Fetal Medicine and Perinatology 19-20 April, 2002, İstanbul.
11. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Açmaz B, Tayyar M: The role of antiphospholipid antibodies in preeclampsia 7.International Congress of the Turkish-German Gynecologic Associoation 16-20 May, 2007, Antalya.
12. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Açmaz B, Tayyar M: Partial hornual alive baby at 32nd weeks of gestation: a case report. 7.International Congress of the Turkish-German Gynecologic Associoation 16-20 May, 2007, Antalya.
13. Türkyılmaz Ç, Tayyar M, Açmaz G, Tayyar M: Concurrent of right adnexial torsion and acute appendicitis in a younger patient:a case. 7.International Congress of the Turkish-German Gynecologic Association 16-20 May,2007,Antalya.
14. Öner G, Tayyar A, Açmaz G, Açmaz B, Tayyar M: Cephalothoracopagus janiceps disymmetricus with gastroschisis, a very rare form of conjoined twins: a case report. 17th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 7-11 October 2007, Florence, Italy.
15. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Açmaz B, Tayyar M: Torsion of the uterus in the second trimester. 17th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 7-11 October 2007, Florence, Italy.
16. Tayyar A, Tayyar A.T, Tayyar M: Dichorionic twin delivery following reduction from trizygotic quadruplet pregnancy established after ICSI and ebryo transfer. 8th Turkish – German Gynecologic Congress April 29- May 3, 2009, Antalya.
17. Tayyar A, Tayyar A.T, Tayyar M: The conservative management of cervical ectopic pregnancy. 8th Turkish – German Gynecologic Congress April 29- May 3, 2009, Antalya.
18. Özdemir F, Tayyar AT, Acmaz G, Aksoy H, Erturk G, Muhtaroğlu S, Tayyar M:Conparison of blood and urine nephrin levels in preeclamsia and intrauterine growth retardation.XI. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi 11-15 Mayıs 2016 , Antalya

II. Ulusal tebliğler
1. Dönmez M.E, Tayyar M, Kılıç H: C-Reaktif proteinin erken membran rüptürü vakalarında önemi. IV. Jineko Patoloji Kongresi 20-22 Nisan 1987, İstanbul.
2. Tayyar M, Aygen E, Turan R: Preeklampside hipokalsiüri ve paratiroid hormon arası ilişki. IX. Jineko Patoloji Kongresi 20-22 Mayıs 1992, İstanbul.
3. Tayyar M, Aygen E, Turan R: Preeklampside trombosit ve karaciğer enzimlerinin peripartum dönemdeki seyri. IX. Jineko Patoloji Kongresi 20-22 Mayıs 1992, İstanbul.
4. Kale T, Aygen E, Tayyar M, Başbuğ M: Preterm eylemde serum ferritin, hemoglobin ve midkorpüsküler hemoglobin düzeyi. X. Jineko Patoloji Kongresi 26-28 Mayıs 1993, İstanbul.
5. Tayyar M, Başbuğ M, Turan R, Kale T, Muhtaroğlu S: Ektopik gebelik ve anormal gebeliklerin erken tanısı için randomize tek kan örneğinde progesteron ve estradiol düzey tayini. X. Jineko Patoloji Kongresi 26-28 Mayıs 1993, İstanbul.
6. Kale T, Aygen E, Tayyar M, Başbuğ M: Abortus imminens olgularında serum prolaktin, progesteron ve estradiol düzeyleri XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri 19–22 Nisan, 1993, Kayseri.
7. Başbuğ M, Aygen E, Demir İ, Serin S, Tayyar M: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde eklamptik hastaların insidansı ile maternal ve perinatal mortaliteleri. 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi 16–19 Nisan 1996, Ankara.
8. Tayyar M, Başbuğ M, Aygen E, Tutuş A, Dündar M, Saraymen R: Amniotik sıvı ile maternal serum insülin, C-peptid, growth hormon ve IgF-1 düzeyleri ve bunlara fetal cinsiyetin etkisi. 3. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 26–30 Nisan 1998, Marmaris.
9. Başbuğ M, Tayyar M, Dündar M, Oğur G, Dönmez H: Erciyes Üniversitesi Prenatal Tanı Ünitesi’nin sitogenetik amaçlı invaziv girişimlerinde iki yılın değerlendirilmesi. Perinatoloji Kongresi 10–13 Mayıs 1998, Antalya.
10. Tayyar M, Başbuğ M, Özçelik B, Serin İ.S, Dündar M, Özkul Y: Evaluation of nuchal translucency results of Erciyes University Hospital. Fetal Tıp Prenatal Tanı Kongresi 17-19 Nisan 2003, Antalya.
11. Özçelik B, Başbuğ M, Serin İ.S, Tayyar M: Review of the prenatally diagnosed ten sacrococcygeal teratomas Fetal Tıp Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.
12. Başbuğ M, Serin İ.S, Özçelik B, Güneş T, Akcakuş M, Tayyar M: Prenatal ultrasonographic diagnosis of rhizomelic chondrodysplasia punctata by detection of rhizomelic shortening and bilateral cataracts. Fetal Tıp Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.
13. Tayyar M, Başbuğ M, Dündar M, Özçelik B, Serin İ.S, Özkul Y: Changing trends of amniocentesis indications according to years; revievs of 117 cases. Fetal Tıp Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.
14. Serin İ.S, Başbuğ M, Özçelik B, Tayyar M: Analyses of prenatally diagnosed fetal talipes cases. Fetal Tıp Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.
15. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Tayyar M: Gebeliğin indüklediği hipertansiyonda trombofili ve trombofili genetik markırlarının rolü: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu. 25-29 Ekim 2007, Antalya.
16. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Tayyar M: Fibrinojenin preeklampsideki rolünün değerlendirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu. 25-29 Ekim 2007, Antalya.
17. Öner G, Tayyar A, Tayyar M: 38 haftalık ikiz gebelikte saptanan gerçek göbek kordonu düğümü. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi 29 Ekim- 2 Kasım 2008, Antalya.
18. Açmaz G, Tayyar A, Tayyar M: Rüptüre sağ kornual gebelik: Olgu sunumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi 29 Ekim- 2 Kasım 2008, Antalya.
19. Tayyar A, Tayyar A.T, Aslan K, Saatçi Ç, Tayyar M: Omfalosel ve gastroşizise eşlik eden anomaliler. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.
20. Tayyar A, Tayyar A.T, Öner G, Tayyar M: Anomali saptanmayan ancak artmış nukal translusensi bulunan fetusta olumlu prognoz. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.
21. Tayyar AT, Tayyar A, Açmaz G, Tayyar M: Fetal hepatik kalsfikasyon. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi 26-29 Eylül 2010,İstanbul.
22. Tayyar A, Tayyar AT, Altun Ö, Tayyar M: Antenatal tanı konulan bronkojenik kist: Olgu sunumu.8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 18-23 Mayıs 2010,Antalya.
23. Tayyar A, Tayyar AT, Öner G, Tayyar M: Yarık damak ve dudak ile endokardiyal yastık defekti bulunan Down Sendromu olgusu.8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 18-23 Mayıs 2010, Antalya.
24. Tayyar A,Tayyar AT, Altun Ö,Uysal AG, Tayyar M: Birinci ve ikinci trimester tarama testleri ile triploidi tanısı: 3 olgu sunumu.9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 17-22 Mayıs 2011, Antalya.
25. Tayyar AT, Tayyar A, Tekin G, Ekmekçioğlu O, Tayyar M: Vaginal leiomiyom: Olgu sunumu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 17-22 Mayıs 2011,Antalya.
26. Tayyar AT, Tayyar A, Abdülrezzak Ü, Kula M, Tayyar M: Midtrimester amniyotik sıvı leptin ve insülin düzeyleri ile gestasyonel diabetes mellitus ilişkisi.10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 9-13 Mayıs 2012,Antalya.
27. Altun Ö, Tayyar AT, Tayyar A, Özgün T, Öztürk F, Tayyar M: sıçanlarda oluşturulan denyesel uterin hor adezyon modelinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile oktreotit in etkileri. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 9-13 Mayıs 2012,Antalya.
28. Tayyar AT, Tayyar A, Tayyar M: Multipl koroid pleksus kisti: Olgu sunumu.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8. Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012,İstanbul.
29. Tayyar AT, Tayyar A, Tayyar M: Çift hiperekojen kardiyak odak: Olgu sunumu: 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 15-19 Mayıs 2013,Antalya.
30. Tayyar AT, Tayyar M: Amniyotik band sendromuna bağlı ön kolda kitle. TMFTP Derneği Ultrasonografi Kursu 8-10 Kasım 2013,İstanbul.
31. Tayyar AT, Tayyar M: Cantrell Pentalojisi: Olgu sunumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 9. Ulusal Kongresi. 24-27 Eylül 2014, İstanbul.
32. Tayyar AT, Tayyar M: Monokoryonik monoamniyotik ikizlerden birinde omfalosel. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 15-19 Mayıs 2014, Antalya.
33. Tayyar AT, Tayyar M: Antenatal tanısı koyulan üst ekstremite hemimelia olgusu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11-15 Mayıs 2015, Antalya.
34. Tayyar AT, Tayyar M: Aynı gebede tekrarlayan izole konjenital talipes. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11-15 Mayıs 2015, Antalya.
35. Tayyar AT, Tayyar A, Atakul T, Şentürk MB, Cündübey CF, Tayyar M: Adnexial torsion in the third -trimester of pregnancy.Türkiye meternal fetal tıp ve perinatoloji derneği X.Ulusal Kongresi 27-30 Ekim 2016,İstanbul
36. Tayyar AT, Tayyar A, Şentürk MB, Gürler Dişli A, Akgün H, Tayyar M: İlk trimesterde sirenomeli tanısı. Türkiye meternal fetal tıp ve perinatoloji derneği Subgrup toplantısı 10-11 Haziran 2016,Ankara