You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Üyelikler & Tez Danışmanlığı

Üyelikler

1. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
2. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Danışmanlığı
# Öğrenci Adı Uzmanlık Yılı Tez Konusu
1 Dr. Zafer Budak 1996 ekrarlayan erken gebelik kayıplarında antifosfolipid sendromunun rolü.
2 Dr. Şükran Gücer 2000 Preeklampsi etyopatogenezinde antikoagülan sistemin rolü.
3 Dr. Çiğdem Dikmen 2001 Gebelik ve diabetes mellitusta hücre bölünmesi ve çoğalmasında görev alan faktörlerin düzeyleri.
4 Dr. Derya Okur 2002 Preeklampsinin önceden tahmininde inhibin A seviyelerinin önemi.
5 Dr. Zehra Demir 2003 Preeklampsi etyopatogenezinde doğal antikoagülanlar ve plasental apopitozis
6 Dr. Neslihan Özoğul 2006 Tekrarlayan gebelik kayıplarında trombofilinin rolü ve antitrombotik tedavinin nenotal sonuçlara etkisi.
7 Dr. Gökhan Açmaz 2007 Preeklampsi etyopatogenezinde trombofili belirteçlerinin rolü
8 Dr. Özgüç Altun 2011 Sıçanlarda oluşturulan deneysel uterin horn adezyon modelinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile oktreotidin karşılaştırılması
9 Dr. Fatma Dadasunlu 2014 Preeklampside kan ve idrar nefrin düzeylerinin karşılaştırılması.
10 Dr.Cevat Rıfat Cündübey 2017 Gestasyonel diyabetli gebelerde fetal ve maternal apelin düzeyleri.
Üyelikler ve Tez Danışmanlığı