Üyelikler

1. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
2. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Danışmanlığı
Öğrenci Adı Uzmanlık Yılı     Tez Konusu
1. Dr. Zafer Budak 1996 Tekrarlayan erken gebelik kayıplarında antifosfolipid sendromunun rolü.
2. Dr. Şükran Gücer 2000 Preeklampsi etyopatogenezinde antikoagülan sistemin rolü.
3. Dr. Çiğdem Dikmen 2001 Gebelik ve diabetes mellitusta hücre bölünmesi ve çoğalmasında görev alan faktörlerin düzeyleri.
4. Dr. Derya Okur 2002 Preeklampsinin önceden tahmininde inhibin A seviyelerinin önemi.
5. Dr. Zehra Demir 2003 Preeklampsi etyopatogenezinde doğal antikoagülanlar ve plasental apopitozis
6. Dr. Neslihan Özoğul 2006 Tekrarlayan gebelik kayıplarında trombofilinin rolü ve antitrombotik tedavinin nenotal sonuçlara etkisi.
7. Dr. Gökhan Açmaz 2007 Preeklampsi etyopatogenezinde trombofili belirteçlerinin rolü
8. Dr. Özgüç Altun 2011 Sıçanlarda oluşturulan deneysel uterin horn adezyon modelinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile oktreotidin karşılaştırılması
9. Dr. Fatma Dadasunlu 2014 Preeklampside kan ve idrar nefrin düzeylerinin karşılaştırılması.
10. Dr.Cevat Rıfat Cündübey 2017 Gestasyonel diyabetli gebelerde fetal ve maternal apelin düzeyleri.