Kongre Konuşmaları

1. Tayyar M: Invasive procedures in prenatal diagnosis and fetal loss. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 6–8 Nisan 2000, İstanbul.
2. Tayyar M: Postpartum kanamaların tanımı. Türk Jinekoloji Derneği Toplantısı 27–28 Mayıs 2000, Nevşehir.
3. Tayyar M: I. Trimester taraması. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 25 Nisan 2002, Kayseri.
4. Tayyar M: IUGR’de trombofili. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20–25 Nisan 2004, Antalya.
5. Tayyar M: Birinci trimester ultrasonografisi. Maternal Fetal Tıp Temel Obstetrik Kursu, 27 Şubat 2005, Kayseri.
6. Tayyar M: Birinci trimester ultrasonografisi. Maternal Fetal Tıp Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 10 Nisan 2005, Adana.
7. Tayyar M: Erken gebelik dönemi ve pruritis vulva. Fetal Tıp-Prenatal Tanı Kongresi. 30 Nisan- 2 Mayıs 2005, Antalya.
8. Tayyar M: Gebelikte rubella enfeksiyonu. V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 11–14 Kasım 2006, İstanbul.
9. Tayyar M: Gebelik ve vulva-vajen hastalıkları. Türk Jinekoloji Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25–29 Ekim 2007, Antalya.
10. Tayyar M: Nukal Test. Erciyes Kadın Doğum Kış Okulu 6-9 Mart 2008, Kayseri.
11. Tayyar M: İntrauterin gelişme geriliğinde trombofilinin rolü. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14–19 Mayıs 2008, Antalya.
12. Tayyar M: IUGR ve trombofililer. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14–19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.
13. Tayyar M: Erken doğum için antenatal kortikosteroid.8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 18-23 Mayıs 2010,Antalya.
14. Tayyar M: Asiste üreme teknikleri ile elde edilen çoğul gebeliklerde perinatal riskler. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi 26-29 Eylül 2010,İstanbul.
15. Tayyar M: İkili ve Üçlü testin yorumlanması,gebelikte magnezyum kullanılması.TJOD Kayseri Şubesi Toplantısı 14 Ekim 2010 , Kayseri.
16. Tayyar M: Birinci ve ikinci trimesterde kromozom anomalilerinin ultrasonografik belirteçleri. TJOD Kayseri Şubesi Toplantısı 16 Şubat 2011,Kayseri
17. Tayyar M: 11-14 haftada yapısal anomali taraması. TMFTP Derneği Ulrasonografi Kursu 29-31 Ekim 2011,İstanbul.
18. Tayyar M: Gebelikte hipertansif hastalıklar.Kayseri Sağlık Müdürlüğü ‘Anne ölümlerini önleme sempozyumu’ 11 Şubat 2012, Kayseri.
19. Tayyar M: İnvaziv prenatal tanı yöntemleri. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya.
20. Tayyar M: Terminasyonla ilgili yasa tasarısı ve değerlendirilmesi.TMFTP Derneği Ultrasonografi Kursu.8-10 Kasım 2013,İstanbul
21. Tayyar M: İnvaziv prenatal tanı yöntemleri. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Mayıs 2013, Antalya
22. Tayyar M: Plasenta akreatada intrapartum yaklaşım. 9. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi. 24-27 Eylül 2014, İstanbul
23. Tayyar M: Plasenta akreatada güncel yaklaşımlar. TJOD Kayseri Şubesi Toplantısı. 29 Nisan 2015, Kayseri