Jinekoloji Yayınları

I.Yurt dışı yayınlar
1. Tayyar M, Turan R, Ayata D:The use of amniotic membrane plus heparine to prevent postoperative adhesions in the rabbit .Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine 18:57-60, 1993.
2. Çoksevim B, Tayyar M: The effect of spironolactone on the rat uterus.Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine 18:161-5,1993.
3. Çoksevim B, Tayyar M: Inhibitory effect of spironolactone on the contractions of the rabbit uterine horn and the human myometrial strip. Indian Journal of Physiology and Pharmocology 38:85-8,1994.
4. Tayyar M, Bozbay M, Başbuğ M:Leiomyoma of the vagina :a case related clinical review.Central African Journalof Medicine 40:47-8,1994.
5. Okumuş Y, Tayyar M, Patıroğlu T, Aygen E:Uterine hydatid cyst. International Journal of Gynecology and Obstetrics 45:51-53,1994.
6. Tayyar M, Yılmaztürk A, Knittelmayer S, Öztürk F, Başbuğ M, Aygen E:Der Sertoli-Leydig –Zelltumor des ovars. TW Gynakologie 9:671-3,1996.
7. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M, Muhtaroğlu S, Demir İ, Ökten S:Twentytwo weeks of transdermal estradiol increases sex hormone –binding globulin in surgical menopausal women. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 73:149-152,1997.
8. Aygen EM, Başbuğ M, Öztürk F, Tayyar M, Kaya E: Postmenopausal pregnancy.Thai Journal of Obstetrics and Gynecology 9:151-3,1997.
9. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M, Kaya E, Demir İ, Serin S:Recurrent molar pregnancy after ovulation induction and repeat ovulation induction. The Journal of Reproductive Medicine 42:600-2,1997.
10. Başbuğ M, Tayyar M, Erdoğan N: Fibroma of the vulva and uterine leiomyoma. International Journal of gynecology and Obstetrics 59:55-6,1997.
11. Aygen EM, Başbuğ M, Tayyar M, Kaya E: The effects of different doses of medroxyprogesterone acetate on serum lipids, lipoprotein levels and atherogenic index in the menopausal period.Gynecological Endocrinology 12:267-72,1998.
12. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M, Kaya E, Narin F, Öktem Ö: Hyaluronic acid plus for improved efficacy in prevention of adhesion formation in rat uterine horn model.European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology 78:109-112,1998.
13. Tayyar M, Tutuş A: The effect of intraperitoneal piroxicam and low molecular weight heparin in prevention of adhesion reformation in rat uterine horn.Research in Experimental Medicine 198:269-275,1999.

II.Yurt içi yayınlar
1. Ökten S, Boran B, Tayyar M, Yılmaz B: Douglas yerleşimli kist hidatiğin gümüş nitrat kemoekstirpasyonu ile tedavisi.Kadın Doğum Dergisi 2:220-1,1987.
2. Dönmez M, Tayyar M, Kılıç H: C-reaktif proteinin erken membran rüptürü vakalarında önemi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9:41-45,1987.
3. Ökten S, Boran B, Aloğlu AS, Tayyar M: Pelvik relaksasyonda lastik top kullanımı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9:97-9,!987.
4. Ökten S, Boran B, Tayyar M, Yılmaz B: Erken membran rüptürü ve prematür doğum eyleminde fetal cinsiyet. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9:291-4,1987.
5. Boran B, Tayyar M, Ökten S, Kılıç H: Erken membran rüptüründe fetal ve maternal immünoglobulin düzeyleri.Kadın Doğum Dergisi 5:232-6,1990.
6. Tayyar M, Ayata D, Muhtaroğlu S, Kale T: Menstruel siklusta serum CA 125 düzeyleri. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 2:127-130,1992.
7. Çoksevim B, Tayyar M: Buserelin asetatın insan ve tavşan uterus motilitesine etkisi. Haseki Tıp Bülteni 30:127-131,1992
8. Tayyar M, Sezgin M, Turan R: Comparison of ovarian surgical techniques considering of adhesion formation.Erciyes Tıp Dergisi 14:20-6,1992.
9. Tayyar M, Öztürk F, Polat G: Plazminojen aktivatör inhibitörü traneksamik asitin sıçanlardaki ovulasyona etkisi.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6:154-6,1992.
10. Tayyar M, Öztürk F, Polat G: Ratlarda ovulasyona prostaglandin sentetaz inhibitörlerinin etkisi. Kadın Doğum Dergisi 8:51-3,1992.
11. Tayyar M, Öztürk F, Polat G, Kaya E: Over endometriozisinin rat ovulasyonuna etkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6:119-122,1992.
12. Tayyar M: İnfertilitede temel ve güncel tanı yöntemleri.Sendrom Dergisi 6:7-12,1992.
13. Talaslıoğlu A, Tayyar M, Muhtaroğlu S, Hiçbıkmaz P, Başbuğ M:Epileptik kadınlarda bazı hormon düzeyleri.Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 4:143-6,1993.
14. Tayyar M, Talaslıoğlu A, Karaman Y, Ökten S, Akpoyraz A, Muhtaroğlu S: Migren ile seks hormonları arası ilişki.Kadın Doğum Dergisi 9:207-9,1993.
15. Tayyar M, Başbuğ M, Kılıç H, Öztürk F, Ökten S: İmmunglobulin G level in the surgically induced rat endometriosis.Acta Reproductiva Turcica 15:119-125,1993.
16. Tayyar M, Kılıç H, Sümerkan B, Kale T, Başbuğ M: Sıçan uterusunun mikrobiyal durumuna prednizolon,östradiol ve siklofosfamidin etkileri.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 7:230-3,1993.
17. Tayyar M, Öztürk F, Polat G:Ratlarda cerrahi olarak oluşturulan endometrioziste makroskopik ve mikroskopik bulgular.Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 4:54-7,1994.
18. Erdoğan N, Erkılıç K, Tayyar M, Polat G, Doğan H: Ratlarda intraoküler endometriozis modeli.Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik 4:268-70,1994.
19. Kaya E, Kale T, Muhtaroğlu S, Aygen E, Ökten S, Tayyar M: Polikistik over sendromlu kadınlarda hiperinsülinemi ve hiperandrojenizm.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 9:106-113,1995.
20. Aygen E, Tayyar M, Soyuer I, Kale T: Anjiyomyom.Vaka Takdimi. Medial Kadın Doğum Dergisi 10:235-6,1995.
21. Başbuğ M, Ökten S, Tayyar M, Aygen E: Premenopozal dönemdeki cerrahi menopozda transdermal estradiol ve oral konjuge östrojenin kısa süreli etkileri. Türk Fertilite Dergisi 3:298-307,1995.
22. Başbuğ M. Tayyar M, Muhtaroğlu S, Kale T, Aygen E, Ökten S: Plasma beta endorphin,prolactin and cortisol levels during suckling in lactating women.Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1:155-7,1995.
23. Demir İ, Tayyar M: Premenstruel sendromda yeni görüş ve gelişmeler.Erciyes Tıp Dergisi 3:311-5,1995.
24. Talaslıoğlu A, Tayyar M, Karaman Y, Başbuğ M, Aygen EM: Transdermal estradiol ile menstrüel migren tedavisi.Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik 6:59-62,1996.
25. Tayyar M, Budak Z, Kılıç H, Başbuğ M, Aygen E, Serin S: Tekrarlayan erken gebelik kayıplarında antifosfolipid sendromunun rolü.Kadın Doğum Dergisi12:151-6,!996.
26. Aygen EM, Başbuğ M, Tayyar M, Demir İ: Vaginal metastazlı invaziv molde hipogastrik arter ligasyonu.Jinekoloji ve Obdtetril Dergisi11:59-61,1997.
27. Başbuğ M, Patıroğlu T, Aygen E, Tayyar M, Baysal NI, Demir İ: Benign ve malign over tümörlü ve uterin leiomyomalı hastaların periferik kan ve periton sıvılarında lenfosit alt grupları.İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2:53-7,1998.
28. Aygen EM, Tutuş A, Tayyar M: Medroksi progesteron ile birlikte verilen konjuge östrojen ve 17 beta estradiolün sex hormone binding globülin,dehidro epiandrostenedion sülfat ve serbest testosteron düzeylerine etkisi.Türk Fertilite Dergisi.80-5,1998.
29. Özçelik B, Serin İS, Cangöz Ö, Başbuğ M, Tayyar M: Nikotin ve askorpik asitin rat endometriumu üzerine apoptotik etkileri.Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 7:15-20,2004.
30. Altun Ö, Tayyar AT, Tayyar M, Özgün T, Öztürk F, Tayyar M: Sıçanlarda oluşturulan deneysel uterin horn adezyon modelinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile oktreotidin etkileri.Cumhuriyet Tıp Dergisi 34:307-13,2013.
31. Batukan C,Özcelik B,Özgün T,Tayyar M: Erken gebelik rahim içi araçların histereskopik çıkarılması.Türkiye Klinikleri J.Gynecol Obst 2016,16:251-56