Perinatoloji Yayınları

I. Yurtdışı makaleler
1. Tayyar M, Yılmaztürk A, Knittelmayer S, Eken A, Soyuer Ü, Öztürk F: Pemphigus Vulgaris: Autoimmunreaktion gegen die epidermis. Therapiewoche 43: 1288-1290, 1993.
2. Knittelmayer S, Yılmaztürk A, Tayyar M: Der thanatophore zwergwuchs. TW Gyanakologie 6: 403-4, 1993.
3. Tayyar M, Yılmaztürk A, Knittlmayer S, Kale T, Başbuğ M: Die partielle blasenmole. Entwicklung einer Fruchtanlage trotz neoplasie. Therapiewache 43: 2050-2052, 1993.
4. Ergür A.R, Yergök Y.Z, Ertekin A, Tayyar M, Yılmaztürk A: Prenatal diagnosis of an uncommon syndrome: Thorombocytopenia absent radius (TAR). Zentrblatt für Gynakologie 12: 75-8, 1998.
5. Tayyar M, Tutuş A: Measurement of CA 72.4 in maternal serum and amniotic fluid. Journal of Perinatal Medicine 26: 400-403, 1998.
6. Tayyar M, Tutuş A: The effect of maternal age, parity, and fetal sex on the amniotic fluid and maternal serum levels of CA 125, CA 19.9, CA 15.3 and CEA. International Journal of Fertility 44: 256-9, 1999.
7. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M, Tutuş A, Kaya E, Öktem Ö: Correlation between maternal thyroid function test and endothelin in preeclampsia-eclampsia. Obstetrics and Gynecology 94: 551-5, 1999.
8. Çetin M, Güçer Ş, Serin İ.S, Eser B, Tayyar M, Ünal A: Activated protein C resistance in Turkish women and severe preeclampsia. Gynecologic and Obstetric Investigation 52: 168-172, 2001.
9. Serin İ.S, Kula M, Başbuğ M, Ünlühızarcı K, Gücer Ş, Tayyar M: Androgen levels of preeclamptic patients in the third trimester of pregnancy and six weeks after delivery. Acta Obstetrica Gynecologica Scandinavia 80: 1009-1013, 2001.
10. Başbuğ M, Serin İ.S, Özçelik B, Güneş T, Akçakuş M, Tayyar M, Prenatal ultrasonographic diagnosis of rhizomelic chondrodysplasia punctata by detection of rhizomelic shortening and bilateral cataracts. Fetal Diagnosis and Therapy 20: 171-4, 2005.
11. Batukan C, Özgün M.T, Türkyılmaz C, Tayyar M: Isolated torsion of the follopian tube during pregnancy: a case report. Journal Reproductive Medicine 52: 745-7, 2007.
12. Özdemir F,Tayyar AT,Acmaz G,Aksoy H,Erturk G,Muhtaroğlu S,Tayyar M:Conparison of blood and urine nephrin levels in preeclamsia and intrauterine growth retardation Pak J Med Sci 32,2016
13. Tonguç M,Tayar AT,Müderris I,Bayram F,Muhtaroğlu S,Tayyar M:An evaluation of two differrent screening cliteria in gestational diabetes melitus. The jouonal of materinal-fetal –neonatal medicine 2017

II.Yurtiçi makaleler
1. Dönmez M, Tayyar M, Kılıç H: C-Reaktif proteinin erken membran rüptürü vakalarında önemi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 41-5, 1987.
2. Ökten S, Boran B, Tayyar M, Yımaz B: Erken membran rüptürü ve prematür doğum eyleminde fetal cinsiyet. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 291-4, 1987.
3. Boran B, Tayyar M, Ökten S, Kılıç H: Erken membran rüptüründe fetal ve maternal immünglobulin düzeyleri. Kadın Doğum Dergisi 5: 232-6, 1990.
4. Tayyar M, Turan R, Ayata D, Muhtaroğlu S, Ökten S: Interpretation of cord serum thyroid hormones. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2: 248-9, 1992.
5. Tayyar M, Ayata D, Saraymen R: Komplikasyonsuz doğumlarda fetal ve maternal eser element düzeyleri ve bunların doğum ağırlığı ile olan ilşkileri. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 3: 31-3, 1992.
6. Tayyar M, Turan T, Ayata D, Başbuğ M :Anne ve fetus arasında demir metabolizma ilişkisi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 30: 432-434, 1992.
7. Çoksevim B, Tayyar M: Buserelin asetatın insan ve tavşan uterus motilitesine etkisi. Haseki Tıp Bülteni 30: 127-131, 1992.
8. Paşaoğlu H, Tayyar M, Başbuğ M, Saraymen R, Üstdal M: Kayseri yöresi gebelerinde serum biyokimyasal değişimleri. Erciyes Tıp Dergisi 15: 3-9, 1993.
9. Muhtaroğlu S, Doğan P, Tayyar M: Gebelerde serum sialik asit ve Beta-HCG seviyeleri. Erciyes Tıp Dergisi 15: 117-120, 1993.
10. Kale T, Aygen E, Tayyar M, Başbuğ M: Normal ve prematüre eylemde gebelerde serum ferritin, ortalama korpusküler hemoglobin ve hemoglobin düzeylerinin karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 4: 13-5, 1994.
11. Öztürk F, Okumuş Y, Ökten T, Tayyar M: Spontan düşük materyallerinde herpes simpleks tip 2 ve toksoplazma gondii dağılımı (İmmunohistokimyasal çalışma). Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 4: 291-5, 1994.
12. Ökten S, Tayyar M, Kaya E, Polat G: Antifosfolipid antikor sendromunda aspirin, heparin ve immunglobulinlerin tedavideki yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 9: 114-121, 1995.
13. Başbuğ M, Tayyar M, Muhtaroğlu S, Kale T, Aygen E, Ökten S: Plasma beta endorphin, prolactin and cortisol levels during suckling in lactating women. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1: 155-7, 1995.
14. Başbuğ M, Tayyar M, Muhataroğlu S, Aygen E, Ayata D: Term normal doğumlarda doğum ağırlığı ile maternal ve fetal somatomedin-C ve Growth Hormon düzeyleri arası ilişki. Kadım Doğum Dergisi 11: 158-160, 1995.
15. Başbuğ M, Aygen E, Kılıç H, Budak Z, Tayyar M, Ökten S: Serum chlamydia trachomatis immunoglobulin G antikorları ve tekrarlayan spontan abortus. MN Klinik Bilimleri 1: 165-7, 1995.
16. Başbuğ M, Aygen E, Dönmez H, Tayyar M: Cystic hygroma: Prenatal diagnosis and antenatal management before fetal viability. Erciyes Tıp Dergisi 18: 107-111, 1996.
17. Başbuğ M, Aygen E, Tayyar M: Fetal biyometri: Oksipito-frontal çap ve baş çevresi. Erciyes Tıp Dergisi 18: 165-174, 1996.
18. Başbuğ M, Aygen E, Narin N, Özer N, Demir İ, Tayyar M: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1985-1989 ve 1990-1994 yılları arasındaki perinatal mortalitenin karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 11: 195-9, 1996.
19. Başbuğ M, Aygen E, Demir İ, Serin S, Tayyar M: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1985-1989 ve 1990-1994 yılları arasındaki eklampsi vakalarında maternal ve fetal özelliklerin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 4: 236-240, 1996.
20. Aygen E, Başbuğ M, Patıroğlu T, Tayyar M, Demir İ, Ökten S: Preeklampside immünolojik değişiklikler. Kadın Doğum Dergisi 12: 4-8, 1996.
21. Tayyar M, Budak Z, Kılıç H, Başbuğ M, Aygen E, Serin S: Tekrarlayan erken gebelik kayıplarında antifosfolipid sendromunun rolü. Kadın Doğum Dergisi 12: 151-6, 1996.
22. Aygen M.E, Başbuğ M, Tayyar M, Serin S, Abortus imminens olgularında 6-13. haftalar arasında saptanan Ca 125, Ca 72-4, Ca 15-3 düzeyleri ve bu değerlerin gebelik prognozunu belirlemekteki önemleri. Kadın Doğum Dergisi 13: 9-12, 1997.
23. Başbuğ M, Tayyar M, Aygen E, Tutuş A: Nöral tüp defektli fetusu olan gebeliklerde anne serumu ve amniyotik sıvıda folik asit ve vitamin B12 düzeyleri. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2: 28-32, 1998.
24. Özçelik B, Serin İ.S, Dikmen Ç, Başbuğ M, Tayyar M: Gestasyonel diabetes mellitusun maternal serum alfa-fetoprotein düzeyleri üzerine etkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 16: 96-9, 2002.
25. Özçelik B, Serin İ.S, Başbuğ M, Okur D, Muhtaroğlu S, Tayyar M: Maternal inhibin-A levels are not useful in prediction of late onset preeclampsia in low risk group: A longitudinal study. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 8: 181-4, 2002.
26. Serin İ.S, Özçelik B, Başbuğ M, Tayyar M: The changing pattern of eclampsia over a 15-year period at a university hospital. Gynecology Obstetric and Reproductive Medicine 8: 185-8, 2002.
27. Özçelik B, Serin İ.S, Yılmaz O.M, Müderris İ.İ, Başbuğ M, Tayyar M: İlk trimester spontan abortusların ektopik gebelik üzerine etkisi. Türkiye Fertilite Dergisi 10: 137-141, 2002.
28. Özçelik B, Serin İ.S, Özşahin O, Başbuğ M, Müderris İ.İ, Tayyar M: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi perinatal mortalite oranları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 14: 207-214, 2004.
29. Tayyar M, Murat N: Gebelikte ağız ve diş hastalıkları. Kayseri Diş Hekimleri Odası Bülteni 9-11, 2004
30. Serin İ.S, Başbuğ M, Özçelik B, Tayyar M: Analyses of prenatally diagnosed fetal talipes cases. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 10: 4-6, 2004.
31. Özçelik B, Başbuğ M, Serin İ.S, Tayyar M: Review of the prenatally diagnosed ten sacrococcygeal teratomas. Gynecology Obstetrics an a Reproductive Medicine 10: 7-9, 2004.
32. Batukan C, Özçelik B, Özgün T, Tayyar M: Erken gebelikte rahim içi araçların histereskopik olarak çıkarılması. 3 olgunun sunumu ve literatürünün gözden geçirilmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 251-6, 2006.
33. Açmaz G, Tayyar A, Tayyar M: Assesment of the role of fibrinogen in preeclampsia. Erciyes Tıp Dergisi 30: 138-143, 2008.
34. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Tayyar M: Live birth in an unruptured cumminicating rudimentary horn pregnancy at 32 weeks: Case report. Bakırköy Tıp Dergisi 4: 170-4, 2008.
35. Öner G, Tayyar A, Açmaz B, Tayyar M: Cephalothoracopagus janiceps dissymetricus with gastroschisis, a very rare form of conjoined twins: case report. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 18: 142-4, 2008.
36. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Tayyar M: Thrombophilia markers in preeclampsia. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 19: 55-61, 2009.
37. Tayyar A,Tayyar AT, Abdülrezzak Ü, Kula M, Taş M, Tayyar M: Midtrimester amniyotik sıvı leptin ve endotelin-1 düzeylerinin preeklampsi gelişiminin öngörüsündeki rolü.J Turk Soc Obstet Gynecol 9:37-41,2012.
38. Açmaz G, Tayyar A, Öner G, Tayyar M: The investigation of relationship between preeclampsia and antiphospholipid antibody syndrome.Cumhuriyet Tıp Dergisi 35.83-8,2013
39. Tayyar A, Tayyar AT, Özgün T, Tayyar M, Elmalı F: Tekrarlayan abortuslarda trombin üretim ölçümü testinin önemi.Turkiye Klinikleri Journal Medical Science 33:845-53,2013.
40. Tayyar AT,Tayyar M:Multiple choroid plexus cysts.Medicine science international medical journal 2016,5:1019-20

KİTAP BÖLÜMLERİ
1. Başbuğ M, Tayyar M: Obstetride Travmalar. In: Sözüer E, Acil Yardım ve Travma El Kitabı, Ankara, Feryal Matbaacılık, 1997: 283-298.
2. Tayyar M: Amniyosentez ve çölosentez. In: Beksaç M.S, Demir N, Koç A, Yüksel A, editörler, Maternal- Fetal Tıp ve Perinatoloji Ders Kitabı, Ankara, Medical Network, 2001: 242-254.
3. Tayyar A, Tayyar M: Gebelikte böbrek, üriner sistem, gastrointestinal sistem ve cilt hastalıkları. In: Decherney A. H, Nathan L, Goodwin T, M, Lavfer N, editörler, Çeviri editörü Tıraş MB, Güncel Obstetrik ve Jinekolojik Tanı ve Tedavi, Ankara, Güneş Kitabevi, 2008: 374-385.
4. Tayyar A, Tayyar AT, Tayyar M: Non-pnömatik antişok giysiler.In: Lynch CB, Keith LG,Lalonde AB, Karoshi M,editörler. Çeviri editörü Demir SC, Doğum Sonu Kanama,İstanbul, Matus Basımevi 2010: 128-137.
5. Tayyar A,Tayyar M: Fetal büyüme anormallikleri. İn Demir C,Küçükgöz Güleç Ü, Editörler, Obstetrik ve jinekoloji,İstanbul 2015