HİSTERESKOPİ

Histeroskopi, vajina ve rahim ağzından girilerek özel bir kamera ile rahim içinin gözlenmesi işlemidir. Bu yöntem ile rahim içinde bir sorun olup olmadığı, sorun varsa yeri ve büyüklüğü tespit edilerek tedavi sağlanabilir.

Aşırı kanamalara yol açan polip, myom gibi patolojilerin açık ameliyat gerektirmeden ve rahmin alınmadan tedavisi gerçekleştirilmektedir. Doğuştan olan rahim anomalileri ,rahim içi yapışıklıkların tanı ve tedavisinde, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının araştırılması, anormal histerosalpingografi (HSG) veya ultrason bulgusunun kesinleştirilmesinde kullanılabilir.

Image