İŞLEMLER

AMNİYOSENTEZ:
Gebeliğin 16-20. haftaları arasında, ultrason incelemesi yardımıyla ince bir iğne ile karın duvarından rahim içine geçilerek bebeği saran sıvıdan az miktarda örnek alınmasına amniyosentez adı verilmektedir. Bu sıvı bebeğin idrarından oluşmakta ve cildinden dökülen hücreleri içermektedir. İşlem genellikle 1 dakikadan daha kısa sürmektedir. Laboratuvarda bu hücrelerden bebeğin genetik yapısı incelenerek (kromozomlar) Down Sendromu ve diğer bazı kromozom hastalıklarının tanısı koyulabilmektedir. Bu yöntem ayrıca, ailede varlığı önceden bilinen bazı genetik hastalıkların tanısının koyulmasında ve bazı enfeksiyonların bebeğe bulaşıp bulaşmadığının saptanmasında kullanılabilir.

Amniyosentez 16. gebelik haftasından sonra yapılabilmekte ve az da olsa bazı riskler taşımaktadır. Amniyosentez yapılan her 100 kadından birinde düşük, her 1000 kadından birinde ise enfeksiyon meydana gelebilir.

İlk sonuçlar birkaç gün içinde, nihai sonuçlar ise 2-3 hafta arasında bildirilmektedir.

KORYONİK VİLLUS ÖRNEKLEMESİ (CVS):
11-14 gebelik haftaları arasında, ultrason incelemesi yardımıyla ince bir iğne ile karın duvarından rahim içine geçilerek plasentadan koryonik villus adı verilen bir doku parçası alınmakta ve genetik değerlendirme yapılabilmekte, Down Sendromu ve diğer bazı kromozom hastalıklarının tanısı koyulabilmektedir. Bu yöntem ayrıca, ailede varlığı önceden bilinen bazı genetik hastalıkların tanısının koyulması için de kullanılabilir. İşlem genellikle 1 dakika kadar sürmektedir. Taşıdığı riskler amniyosentezle benzerdir. İlk sonuçlar birkaç gün içinde, nihai sonuçlar ise 2-3 hafta arasında bildirilmektedir.

Bu yöntemlerle sık görülen birçok kromozom hastalığının tanısı koyulabilse de, bütün genetik hastalıkların saptanamayacağı bilinmelidir.
Image