11-14 HAFTA ULTRASONOGRAFİSİ

Gebeliğin 11-14. haftaları arasında yapılan bu incelemede bebek sayısı saptanmakta, gebelik haftası doğrulanmakta ve bebeğin gelişimi değerlendirilmektedir. Bu dönemde yapılan değerlendirmede bebekte bulunabilecek yapısal problemlerin bir kısmı saptanabilmektedir.

Ayrıca 11- 14. Haftada bebeğin ense saydamlığı ölçülerek Down Sendromu tarama testi yapılabilmektedir. Artmış ense saydamlığı ölçümü Down Sendromu dışında başka kromozom hastalıkları, genetik problemler ve bebekte bulunabilen kalp hastalıklarında da saptanabilir. Bu nedenle gebelik bir riskli gebelik uzmanı (perinatolog) tarafından değerlendirilmeli, gerekli tanısal testler ve uygun takip planı belirlenmelidir.

Down Sendromu tarama testleri:
Gebelik sırasında Down Sendromu’ nu araştırmak için iki çeşit test yapılabilir; tarama ve tanı testleri. Tarama testi bebeğin Down Sendromu ile doğma riskini saptar, kesin “evet” veya “hayır” cevabı vermez. Eğer tarama testinde yüksek risk saptanırsa bebekte gerçekten Down Sendromu olup olmadığını saptamak için tanısal testler önerilebilir ve bu testler kesin sonuç vermektedir. Bununla birlikte tanısal testlerin az da olsa düşük ve enfeksiyon gibi riskleri olduğu için bütün gebelere önerilmemekte, sadece tarama testinde yüksek risk saptanan gebelere önerilmektedir. Tarama testleri düşük riskini artırmaz.

1-Kombine Test:
11-14. haftada ense saydamlığı ölçümü ile birlikte anne kanında ölçülen bazı hormon ve proteinlerin değerleri bir bilgisayar programı aracılığı ile değerlendirilerek Down Sendromu riski “kombine test” adı verilen yöntemle hesaplanmaktadır. Bu yöntemle Down Sendromu olan bebekler %85 oranında saptanabilir. Yani bu test Down Sendromu olan bebeklerin hepsini saptayamayacağı gibi, testte yüksek risk saptanan bebeklerde de kesin Down Sendromu var denemez ve tanısal testler ile ileri değerlendirme yapılmalıdır.

2- Dörtlü Test:
14. gebelik haftasından sonra ise anne kanındaki bazı hormon ve proteinlerin miktarı değerlendirilerek “dörtlü tarama testi” yapılabilmektedir. Bu dönemde ense kalınlığı ölçümü ve ultrason bulguları hesaplamalarda kullanılmamaktadır.

3- Fetal DNA testi:
Anne kanında bulunan bebeğe ait DNA parçalarının incelenmesi ile Down Sendromu ve diğer bazı kromozom hastalıklarının riskinin saptanmasında diğer iki tarama testine göre daha doğru sonuçlar verebilen bir testtir. Bu yöntemle Down sendromu %99 oranında saptanabilmektedir. Fakat bu yöntem de diğer tarama testleri gibi az da olsa yanlış sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle sonuçlar dikkatle değerlendirilmeli, kromozom hastalıkları saptanırsa tanı testleri ile doğrulanmalıdır. Pahalı olması nedeniyle sadece yüksek riskli gebelere önerilebilmektedir.

Down Sendromu tanı testleri:
Doğum öncesi Down Sendromu’ nun kesin tanısı için iki test kullanılmaktadır; amniyosentez ve koryonik villus örneklemesi.