ANASAYFA PERİNATOLOJİ
YAYINLARI
JİNEKOLOJİ
YAYINLARI
KONGRE
BAŞKANLIKLARI
KONGRE
KONUŞMALARI
TEBLİĞLER ÜYELİKLER
& TEZ DANIŞMANLIĞI
İLETİŞİM
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
RİSKLİ GEBELİKLER
11-14 HAFTA ULTRASONOGRAFİSİ
AYRINTILI ULTRASON
İŞLEMLER
DOPLER ULTRASONOGRAFİ (RENKLİ DOPLER)
ÜÇ VE DÖRT BOYUTLU ULTRASONOGRAFİ
LAPAROSKOPİ
HİSTERESKOPİ
Kongre Konuşmaları

1. Tayyar M: Invasive procedures in prenatal diagnosis and fetal loss. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 6–8 Nisan 2000, İstanbul.

2. Tayyar M: Postpartum kanamaların tanımı. Türk Jinekoloji Derneği Toplantısı 27–28 Mayıs 2000, Nevşehir.

3. Tayyar M: I. Trimester taraması. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 25 Nisan 2002, Kayseri.

4. Tayyar M: IUGR’de trombofili. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20–25 Nisan 2004, Antalya.

5. Tayyar M: Birinci trimester ultrasonografisi. Maternal Fetal Tıp Temel Obstetrik Kursu, 27 Şubat 2005, Kayseri.

6. Tayyar M: Birinci trimester ultrasonografisi. Maternal Fetal Tıp Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 10 Nisan 2005, Adana.

7. Tayyar M: Erken gebelik dönemi ve pruritis vulva. Fetal Tıp-Prenatal Tanı Kongresi. 30 Nisan- 2 Mayıs 2005, Antalya.

8. Tayyar M: Gebelikte rubella enfeksiyonu. V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 11–14 Kasım 2006, İstanbul.

9. Tayyar M: Gebelik ve vulva-vajen hastalıkları. Türk Jinekoloji Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25–29 Ekim 2007, Antalya.

10. Tayyar M: Nukal Test. Erciyes Kadın Doğum Kış Okulu 6-9 Mart 2008, Kayseri.

11. Tayyar M: İntrauterin gelişme geriliğinde trombofilinin rolü. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14–19 Mayıs 2008, Antalya.

12. Tayyar M: IUGR ve trombofililer. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14–19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.

13. Tayyar M: Erken doğum için antenatal kortikosteroid.8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 18-23 Mayıs 2010,Antalya.

14. Tayyar M: Asiste üreme teknikleri ile elde edilen çoğul gebeliklerde perinatal riskler. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi 26-29 Eylül  2010,İstanbul.

15. Tayyar M: İkili ve Üçlü testin yorumlanması,gebelikte magnezyum kullanılması.TJOD Kayseri Şubesi Toplantısı 14 Ekim 2010 , Kayseri.

16. Tayyar M: Birinci ve ikinci trimesterde kromozom anomalilerinin ultrasonografik belirteçleri. TJOD Kayseri Şubesi Toplantısı 16  Şubat  2011,Kayseri

17. Tayyar M: 11-14 haftada yapısal anomali taraması. TMFTP Derneği Ulrasonografi Kursu 29-31 Ekim 2011,İstanbul.

18. Tayyar M: Gebelikte hipertansif hastalıklar.Kayseri Sağlık Müdürlüğü ‘Anne ölümlerini önleme sempozyumu’ 11 Şubat 2012, Kayseri.

19. Tayyar M: İnvaziv prenatal tanı yöntemleri. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya.

20. Tayyar M: Terminasyonla ilgili yasa tasarısı ve değerlendirilmesi.TMFTP Derneği Ultrasonografi Kursu.8-10 Kasım 2013,İstanbul

21. Tayyar M: İnvaziv prenatal tanı yöntemleri. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Mayıs 2013, Antalya

22. Tayyar M: Plasenta akreatada intrapartum yaklaşım. 9. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi. 24-27 Eylül 2014, İstanbul 

23. Tayyar M: Plasenta akreatada güncel yaklaşımlar. TJOD Kayseri Şubesi Toplantısı. 29 Nisan 2015, Kayseri 

 

İletişim

Prof. Dr. Mehmet TAYYAR
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı

Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Bakkaloğlu İş Merkezi No:41 Kat:5/510 Melikgazi/Kayseri
Tel: 0352 222 18 88 Faks : 0352 222 82 84