ANASAYFA PERİNATOLOJİ
YAYINLARI
JİNEKOLOJİ
YAYINLARI
KONGRE
BAŞKANLIKLARI
KONGRE
KONUŞMALARI
TEBLİĞLER ÜYELİKLER
& TEZ DANIŞMANLIĞI
İLETİŞİM
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
RİSKLİ GEBELİKLER
11-14 HAFTA ULTRASONOGRAFİSİ
AYRINTILI ULTRASON
İŞLEMLER
DOPLER ULTRASONOGRAFİ (RENKLİ DOPLER)
ÜÇ VE DÖRT BOYUTLU ULTRASONOGRAFİ
LAPAROSKOPİ
HİSTERESKOPİ
Kongre Başkanlıkları

1. Oral Prezentasyonlar oturumu. II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 3–7 Ekim 1999, Antalya.

2. Üriner sistem anomalileri ve konjenital enfeksiyonlar oturumu. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu 16–18 Kasım 2000, İstanbul.

3. Prenatal tanı, oligohidroamnios,  polihidroamnios oturumu. II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu 12–14 Aralık 2002, İstanbul.

4. Satellit sempozyum.Erken doğum eyleminin önceden belirlenmesi. Fetal Tıp Prenatal Tanı Kongresi 17–19 Nisan 2003, Antalya.

5. Maternal fetal tıpta pratiğe yönelik yaklaşımlar oturumu. Perinal Tıp Kongresi 9-12 Ekim 2003, İzmir.

6. Obstetrik ultrasonografi kursu IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 22-24 Kasım, 2004, İstanbul.

7. Temel Obstetrik Kursu Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Temel Obstetrik Kursu 27 Şubat 2005, Kayseri.

8. Serebrospinal değerlendirme oturumu. Maternal Fetal Tıp Obstetrik Ultrasonografi Kursu 10 Nisan 2005, Adana.

9. Perinatoloji II. oturumu. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 16-21 Mayıs 2006, Antalya.

10. Fetal anomaliler oturumu. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs, 2008, Antalya.

11. Fetal tıp oturumu. Hacettepe Kadın - Doğum Günleri. 20-23 Kasım 2008, Nevşehir.

12. Gebelik ve trombofililer oturumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi 29 Ekim- 2 Kasım 2008, Antalya.

13. Temel obstetrik ultrasonografi kursu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi 29 Ekim- 2 Kasım 2008, Antalya.

14. Trombofili oturumu.7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.

15. Çoğul gebelikler oturumu.9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 17-22 Mayıs 2011, Antalya.

16. Olgu sunumları.TMFTP derneği Ultrasonografi Kursu 29-31 Ekim 2011,İstanbul.


17. 3. Oturum. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dernrği 8.Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012,İstanbul.

18. Perinatoloji oturumu. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Mayıs 2014, Antalya.

19. Sezaryen ve Üriner İnkontinans Oturumu. Perinatal Tıp Kongresi, Maternal  Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 23-25 Nisan 2015, İstanbul.

20. Çoğul gebelikler oturumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 11-15 Mayıs 2015, Antalya.

21. Kardiyak Patolojiler oturumu. Ultrasonografi kursu, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği. 29-31 Ekim 2015, İstanbul.

22. Sözel sunumlar oturumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Fetal Tıp ve Prenatal Tanı Subgrubu Toplantısı, 10-11 Haziran 2016, Ankara

İletişim

Prof. Dr. Mehmet TAYYAR
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı

Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Bakkaloğlu İş Merkezi No:41 Kat:5/510 Melikgazi/Kayseri
Tel: 0352 222 18 88 Faks : 0352 222 82 84